Dantox 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dantox 5 EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ lúa, sâu xanh/ bông vải, rệp sáp/ cà phê