Dantac 50GR, 100GR, 500SP, 950SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dantac 50GR, 100GR, 500SP, 950SP

Dantac 50GR, 100GR, 500SP, 950SP

  • Hoạt chất: Cartap (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    50GR, 100GR, 500SP: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa950SP: sâu đục thân/ lúa