Danox 68 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danox 68 WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 2% + Mefenacet 66%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng