Danabin 75WP, 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Danabin 75WP, 80WP

Danabin 75WP, 80WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa