Damin 80WP, 500SL, 700SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Damin 80WP, 500SL, 700SL

Damin 80WP, 500SL, 700SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    80WP, 500SL: cỏ/ lúa gieo thẳng 700SL: cỏ/ lúa