Daiwantin 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Daiwantin 5EC

Daiwantin 5EC

  • Hoạt chất: Abamectin 3% + Emamectin benzoate 2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Futai
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương