Daiwansa 41SL, 480SL, 75.7WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Daiwansa 41SL, 480SL, 75.7WG

Daiwansa 41SL, 480SL, 75.7WG

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Futai
  • Đối tượng phòng trừ:

    41SL: cỏ/đất không trồng trọt 480SL: cỏ/ cà phê 75.7WG: cỏ/ vải