Daisuke 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Daisuke 250EC

Daisuke 250EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 10g/l + Quinalphos 240g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa