Dailora 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dailora 25EC

  • Hoạt chất: Prochloraz (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Futai
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa