Daihexe 330 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Daihexe 330 SC

Daihexe 330 SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 300 g/l + Hexaconazole 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Futai
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa