Đại tướng quân 60EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Đại tướng quân 60EC

Đại tướng quân 60EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 50g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 10g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng