Đại Bàng Đỏ 700EC, 777EC, 799EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Đại Bàng Đỏ 700EC, 777EC, 799EC

Đại Bàng Đỏ 700EC, 777EC, 799EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (550g/l), (560g/l) + Cypermethrin 200g/l (227g/l), (239g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    700EC: sâu đục bẹ, rầy nâu/ lúa777EC: rầy nâu/ lúa799EC: Sâu cuốn lá/ lúa