Dagronindia 585EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dagronindia 585EC

Dagronindia 585EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Permethrin 85g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục bẹ/lúa