Dago 400SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dago 400SE

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Thiamethoxam 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX TM và DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa