Dacbi 20WP, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Dacbi 20WP, 800WP

Dacbi 20WP, 800WP

  • Hoạt chất: Iprobenfos 10% (400g/kg) + Tricycalzole 10% (400g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hạt giống HANA
  • Đối tượng phòng trừ:

    20WP: khô vằn/ lúa 800WP: đạo ôn/ lúa