D – ron 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » D – ron 80 WP

D – ron 80 WP

  • Hoạt chất: Diuron (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, vùng đất không trồng trọt