Cyzate 75WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cyzate 75WP

  • Hoạt chất: Cymoxanil 8% + Mancozeb 67%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Bông Sen Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    chết nhanh/ hồ tiêu