Cytoc 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cytoc 250WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 150g/kg + Imidacloprid 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa