Cyroma 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cyroma 5SC

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa