Cypetox 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cypetox 500EC

Cypetox 500EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thanh Điền
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa