Cyperan 5 EC, 10 EC, 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cyperan 5 EC, 10 EC, 25 EC

Cyperan 5 EC, 10 EC, 25 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    5EC: sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít muỗi/ điều10EC: sâu cuốn lá/ lúa; bọ xít muỗi, sâu róm/ điều25EC: sâu cuốn lá/ lúa