Cyper 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cyper 25 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít/ đậu tương