Cypen 60 OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cypen 60 OD

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX & KD Tam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng