Cymerin 5EC, 10EC, 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cymerin 5EC, 10EC, 25EC

Cymerin 5EC, 10EC, 25EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    5EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa10EC: sâu cuốn lá/ lúa25EC: bọ xít, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa