Cylen 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cylen 500WP

  • Hoạt chất: Dimethomorph (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Mốc sương/ cà chua