Cyfitox 150EC, 200EC, 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cyfitox 150EC, 200EC, 300EC

Cyfitox 150EC, 200EC, 300EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 10g/l (15g/l), (20g/l) + Dimethoate 140g/l (185g/l), (280g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    150EC, 200EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa300EC: rệp sáp/ cà phê; sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ/lúa; rệp/ mía