Cybu 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cybu 300EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng