Custodia 320SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Custodia 320SC

Custodia 320SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 120g/l + Tebuconazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, khô vằn/lúa