Curegold 375SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Curegold 375SC

Curegold 375SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l + Hexaconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Vàng lá, đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/lúa; khô cành khô quả/ cà phê