Cupvang 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cupvang 250EC

Cupvang 250EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 120g/l+ Chlorfenapyr 100g/l + Emamectin benzoate 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa