Cuisơ super 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cuisơ super 350SC

Cuisơ super 350SC

  • Hoạt chất: Thiamethoxam250g/l + Difenoconazole 25g/l + Thiophanate Methyl 75g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    xử lý hạt giống trừ bọ trĩ, rầy nâu, bệnh lúa von/ lúa