Crystalusa 450SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Crystalusa 450SC

Crystalusa 450SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 150g/l + Metalaxyl 300g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá chín sớm/lúa