Crop-Care 500 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Crop-Care 500 SC

Crop-Care 500 SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa, thán thư/cà phê