Creek 2.1EC, 51WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Creek 2.1EC, 51WG

Creek 2.1EC, 51WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á
  • Đối tượng phòng trừ:

    2.1EC: Sâu cuốn lá/lúa51WG: Sâu khoang/lạc