Credit 450EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Credit 450EC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 50g/l + Isoprothiolane 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa