Cowboy 600WP, 600SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Cowboy 600WP, 600SE

Cowboy 600WP, 600SE

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/kg (150 g/l)+ Tricyclazole 450g/kg (450g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    600SE: đạo ôn/ lúa 600WP: đạo ôn, lem lép hạt/ lúa