Cow 36 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cow 36 WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 3% (30g/kg) + Quinclorac 33% (330g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng