Cosmic 41SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cosmic 41SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ chè, cây có múi