Copper-B 75 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Copper-B 75 WP

Copper-B 75 WP

  • Hoạt chất: Benomyl 10% + Bordeaux 45% + Zineb 20%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá/ lúa