Conabin 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Conabin 750WG

Conabin 750WG

  • Hoạt chất: Tebuconazole 500g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa, rỉ sắt/cà phê