Command 36 ME, 48EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Command 36 ME, 48EC

Command 36 ME, 48EC

  • Hoạt chất: Clomazone (min 88 %)
  • Tổ chức đăng ký: FMC Agricultural Products Interational AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    36ME: cỏ/ lúa 48EC: cỏ/ lúa gieo thẳng