Comite(R) 73 EC, 570EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Comite(R) 73 EC, 570EW

Comite(R) 73 EC, 570EW

  • Hoạt chất: Propargite (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    73EC: nhện đỏ/ chè, rau cải, lạc, cam, sắn; nhện gié/ lúa