Comet 85 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Comet 85 WP

  • Hoạt chất: Carbaryl (min 99.0%)
  • Tổ chức đăng ký: Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa