Comda 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Comda 250EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 5g/l + Petroleum oil 245g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bọ trĩ/ dưa hấu, bọ xít muỗi/ chè, rầy bông/ xoài, rệp muội/ hoa cúc, rệp sáp/ cà phê, sâu tơ/ bắp cải, sâu xanh da láng/ hành