Comazol (16000 IU/mg) WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Comazol (16000 IU/mg) WP

Comazol (16000 IU/mg) WP

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var.kurstaki
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; rầy xanh, nhện đỏ/ chè