Colt 95 WP, 150 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Colt 95 WP, 150 SL

Colt 95 WP, 150 SL

  • Hoạt chất: Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    95WP: sâu phao/ lúa 150SL: sâu đục thân/ lúa