Colaro 600SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Colaro 600SL

Colaro 600SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Kỹ thuật Dohaleusa
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ ca cao