Coach 115EC, 330EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Coach 115EC, 330EC

Coach 115EC, 330EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 100g/l (300g/l) + Ethoxysulfuron 15g/l (30g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng