Co-trihex 280SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Co-trihex 280SC

Co-trihex 280SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Baconco
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa, thán thư/ cà phê