Co-mexyl 600SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Co-mexyl 600SC

Co-mexyl 600SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 500g/l + Metalaxyl 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Baconco
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư/cà phê